wtorek, 30 września 2014

II SALON MEDIATORA 24 kwietnia 2014 roku


Gościem kolejnego Salonu Mediatora, który odbył się 24 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego była sędzia Izabella Bogusz z wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Opolu. Główny temat spotkania dotyczył konstruowania ugody mediacyjnej, a także planu wychowawczego przy sprawach rozwodowych.
Plan wychowawczy, nazywany także planem opieki rodzicielskiej jest sporządzany, gdy oboje rodzice zachowują władzę rodzicielską po rozwodzie; jest gwarancją, iż rodzice będą współdziałać w sprawach opiekuńczych i wychowawczych w najlepszym interesie dziecka. Plan wychowawczy „wypracowany” w postępowaniu mediacyjnym bywa bardzo obszerny, gdyż reguluje szczegółowo wiele kwestii. Ustalenia te muszą być w całości wpisane do wyroku rozwodowego, co dla sądu oznacza dodatkową pracę, polegającą na przepisywaniu szczegółowych ustaleń stron. Stąd podczas Salonu Mediatora pojawił się postulat, aby mediatorzy dostarczali sądowi plan wychowawczy także w formie elektronicznej. Ułatwi to sędziom pracę i przyczyni się do większej otwartości na mediację.
Kolejnym postulatem, dotyczącym likwidowania barier mediacyjnych jest dopilnowanie, aby w postanowieniu sądu o skierowaniu do mediacji znalazły się namiary telefoniczne do stron. Ideałem byłoby także informowanie mediatorów drogą telefoniczną lub elektroniczną o zleconej przez sąd mediacji, co ma ogromne znaczenie w związku z występującymi obecnie problemami w dostarczaniu korespondencji sądowej.