Nasz projekt

Projekt „Salon Mediatora Opole”
Projekt „Integracja Salonu Mediatora” został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Czas realizacji: 15 września – 15 listopada 2014

Roboczy tytuł: „Integracja Salonu Mediatora poprzez uczestnictwo w Warsztatach Psychologicznych”

Cel projektu:  Celem głównym jest integracja środowiska opolskich mediatorów i wzmocnienie ich potencjału oraz zaangażowania społecznego w ideę mediacji poprzez:
- zorganizowanie warsztatów psychologicznych „Opór w mediacji” i zdobycie nowych uprawnień potwierdzonych certyfikatami,
- wydanie książki „Salon Mediatora -praktyczny poradnik dla mediatorów”,
- stworzenie strony internetowej www.salonmediatora.com.pl z wyszukiwarką mediatorów.

Uzasadnienie projektu: Poprzez stworzenie strony internetowej chcemy dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych mediacją lub osób, które są w konflikcie i nie zdają sobie sprawy, że dobrym rozwiązaniem w ich sytuacji jest mediacja. Podczas spotkań oprócz doszkalania swoich umiejętności planujemy również dyskusje dotyczące wymiany doświadczeń, benchmarking, możliwość skorzystania z dobrych praktyk a tym samym eliminację złych praktyk. Poprzez publikację książki „Salon mediatora” dotrzemy do 100 odbiorców. W publikacji omówione będą najważniejsze problemy nurtujące środowisko mediatorów, poruszane na kolejnych spotkaniach Salonu. W publikacji zawarte będą komentarze wybitnych gości. Za pośrednictwem Internetu, funpage’a  na facebooku i mediów dotrzemy do mieszkańców całej Opolszczyzny i nie tylko.

Skład wnioskującej grupy nieformalnej:
1. Ewa Kosowska-Korniak – prawnik, specjalista ds. public relations SO w Opolu, inicjatorka kampanii społecznych prowadzonych przez SO m.in. Mediacja: to nic nie kosztuje”, działaczka organizacji pozarządowych, popularyzatorka mediacji.
2.  Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz – dr nauk ekonomicznych, mediator wpisany na listę SO, Dyrektor Izby Rzem. w Opolu, przy której działa ośrodek mediacji.
3. Katarzyna Wróbel – mgr zarządzania, mediator wpisany na listę SO, Z-ca Dyr. Izby Rzem.

Uczestnicy Salonu Mediatora Opole - to stała grupa około 40 osób, spotykających się co 2 miesiące, którzy jako wolontariusze przedyskutowują pomysły jak upowszechnić mediację i rozwiązują bieżące problemy tego środowiska. Osoby zaangażowane w projekt posiadają specjalności w wielu dziedzinach, są to prawnicy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele akademiccy. Wspólnym mianownikiem jest dostrzeganie potrzeby upowszechnienia mediacji, to znaczy zachęcenia społeczeństwa, by zechciało z niej korzystać oraz uczenia społeczeństwa mediacji.