wtorek, 30 września 2014

II SALON MEDIATORA 24 kwietnia 2014 roku


Gościem kolejnego Salonu Mediatora, który odbył się 24 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego była sędzia Izabella Bogusz z wydziału cywilnego Sądu Okręgowego w Opolu. Główny temat spotkania dotyczył konstruowania ugody mediacyjnej, a także planu wychowawczego przy sprawach rozwodowych.
Plan wychowawczy, nazywany także planem opieki rodzicielskiej jest sporządzany, gdy oboje rodzice zachowują władzę rodzicielską po rozwodzie; jest gwarancją, iż rodzice będą współdziałać w sprawach opiekuńczych i wychowawczych w najlepszym interesie dziecka. Plan wychowawczy „wypracowany” w postępowaniu mediacyjnym bywa bardzo obszerny, gdyż reguluje szczegółowo wiele kwestii. Ustalenia te muszą być w całości wpisane do wyroku rozwodowego, co dla sądu oznacza dodatkową pracę, polegającą na przepisywaniu szczegółowych ustaleń stron. Stąd podczas Salonu Mediatora pojawił się postulat, aby mediatorzy dostarczali sądowi plan wychowawczy także w formie elektronicznej. Ułatwi to sędziom pracę i przyczyni się do większej otwartości na mediację.
Kolejnym postulatem, dotyczącym likwidowania barier mediacyjnych jest dopilnowanie, aby w postanowieniu sądu o skierowaniu do mediacji znalazły się namiary telefoniczne do stron. Ideałem byłoby także informowanie mediatorów drogą telefoniczną lub elektroniczną o zleconej przez sąd mediacji, co ma ogromne znaczenie w związku z występującymi obecnie problemami w dostarczaniu korespondencji sądowej.

poniedziałek, 22 września 2014

I SALON MEDIATORA – 27 stycznia 2014 roku

Konferencja naukowa „Mediacje a dobro dziecka”

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji "Mediacja a dobro dziecka", która odbyła się w Opolu w ramach kampanii społecznej Sądu Okręgowego w Opolu "Mediacja: to nic nie kosztuje", promującej program pilotażowy darmowych mediacji w sprawach rodzinnych.
Konferencja naukowa była zarazem uroczystą inauguracją Salonu Mediatora w Opolu, a rozpoczęła się premierowym pokazem spotu reklamowego na temat mediacji rodzinnej, wyprodukowanego przez TVP Opole (autorem zdjęć jest Jakub Olszewski) we współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi mediatorów.

    Mediacja to rozwiązanie skuteczne i tanie, które pozwala budować dojrzałe społeczeństwo -podkreśliła Anna Andrzejewska, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, otwierając opolską konferencję. - Dziękuję za program pilotażowy Sądu Okręgowego w Opolu, mam nadzieję, że jego efekty przejdą nasze oczekiwania.
    Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, autorka programu pilotażowego bezpłatnych mediacji w sprawach rodzinnych, podkreśliła, że w dzisiejszych uregulowaniach prawnych nie ma możliwości zwolnienia stron z wydatków na mediację, podczas gdy nie są to wydatki duże.
    Nasz program pilotażowy będzie trwać 6 miesięcy. Jeśli uda nam się w tym czasie wydać na mediację w sprawach rodzinnych kilka tysięcy złotych to będzie sukces, a to zaledwie mały promil w budżecie sądu. Brakuje decyzji politycznej, aby zmienić ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wielka szkoda, bo tam, gdzie w sprawach cywilnych brak porozumienia, tam cierpią dzieci - zauważyła Anna Korwin-Piotrowska.
    Trzeba unikać angażowania dziecka w sprawy sądowe i konieczności przesłuchania dziecka, to dla niego wielki stres i przeżycie - podkreśliła sędzia Bogna Witek z wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. - Wypracowanie ugody w wyniku mediacji jest dla dziecka najlepszym rozwiązaniem.
    Obecny na konferencji Doradca Ministra Sprawiedliwości Marcin Piechocki wyraził nadzieję, że międzyresortowy zespół ds. zmian w kodeksie cywilnym wypracuje rozwiązania, które zostaną przeniesione na sprawy rodzinne. – Wierzę, że to, co udało się osiągnąć w Opolu przeleje się na cały kraj, a sprawa mediacji nabierze szerszego kalibru – dodał Marcin Piechocki.
    To dobry program i trzeba go propagować – to z kolei opinia poseł PO Brygidy Kolendy-Łabuś, reprezentującej Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która pogratulowała opolskiemu sądowi odwagi we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań. Dodała, iż plakat promujący kampanię „Mediacja: to nic nie kosztuje” wisi w jej biurze poselskim.
    Podczas konferencji pojawił się pomysł przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości, aby wypunktować wszystkie niedoskonałości polskiego systemu prawnego w zakresie mediacji w materiałach pokonferencyjnych.


     W konferencji uczestniczyła Anna Andrzejewska, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny (trzecia od lewej)

Konferencja "Mediacja a dobro dziecka" przyciągnęła wielu uczestników
 Marcin Piechocki, Doradca Ministra Sprawiedliwości ma nadzieję, że rozwiazania opolskie przeleją się na cały kraj
 Mediacja: to nic nie kosztuje

piątek, 19 września 2014

Jak zamieścić swoje dane w wyszukiwarce mediatorów

Jeśli jesteś czynnym mediatorem sądowym, wpisanym na listy zgłoszone Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu musisz:
1. Zapoznać się z Regulaminem Salonu Mediatora,
2. Pobrać, wydrukować i wypełnić poniższy formularz ( formularz.pdf lub formularz.doc,
3. Zeskanować formularz i przesłać na adres salonmediatoraopole@gmail.com

poniedziałek, 1 września 2014

Edyta Bednarska - Kolbiarz, Nysa, mediacje rodzinne, gospodarcze, karne i nieletnich

Imię i nazwisko mediatora: Edyta Bednarska - Kolbiarz
Powiat (miejsce zamieszkania): nyski
Numer telefonu komórkowego: -
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1. Rodzinne 2. Gospodarcze 3. Karne i nieletnich

Małgorzata Czerwińska - powiat opolski - mediacje Pracownicze, Rodzinne, Cywilne

Imię i nazwisko mediatora: Małgorzata Czerwińska
Powiat (miejsce zamieszkania): opolski
Numer telefonu komórkowego:
Email:
Organizacja, na której liście figuruję: Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls”
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Pracownicze
2.Rodzinne
3.Cywilne

Joanna Spyrka - powiat Nyski - Rodzinne, Cywilne

Imię i nazwisko mediatora: Joanna Spyrka
Powiat (miejsce zamieszkania): Nyski
Numer telefonu komórkowego: 781997653
Email:
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne

Czesław Bargiel - powiat opolski - 1.cywilne 2.rodzine 3.pracownicze

Imię i nazwisko mediatora: Czesław Bargiel
Powiat (miejsce zamieszkania): opolski
Numer telefonu komórkowego: 692 988 777
Email:
Organizacja, na której liście figuruję:
Specjalność – max 3 specjalności:
1.cywilne
2.rodzinne
3.pracownicze

Antonina Dankowska - Powiat opolski - 1.prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2. prawo cywilne w tym gospodarcze 3. prawo rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Antonina Dankowska
Powiat (miejsce zamieszkania): Powiat opolski
Numer telefonu komórkowego:
Email:
Organizacja, na której liście figuruję: Bliżej
Specjalność – max 3 specjalności:
1.prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
2. prawo cywilne w tym gospodarcze
3. prawo rodzinne

Anna Krasnodębska - powiat opolski - 1. Gospodarcze 2. Pracownicze 3. Rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Anna Krasnodębska
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: 608 375 486
Email:
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie „Bliżej”
Specjalność – max 3 specjalności:
1. Gospodarcze
2. Pracownicze
3. Rodzinne

Joanna Kobacka-Świtoń - powiat brzeski - 1.Cywilne 2.Karne 3.Rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Joanna Kobacka-Świtoń
Powiat (miejsce zamieszkania): powiat brzeski
Numer telefonu komórkowego: 502 945 242
Email:
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Karne
3.Rodzinne

Anna Knoblich - Kaczmarek; powiat nyski, Głuchołazy, mediacje rodzinne, cywilne, karne i nieletnich

Imię i nazwisko mediatora: Anna Knoblich - Kaczmarek
Powiat (miejsce zamieszkania): powiat nyski, Głuchołazy Opolski
Numer telefonu komórkowego: 606 224 586
Organizacja, na której liście figuruję: PCM
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Karne i nieletnich

Mediator Agnieszka Markocka, powiat kluczborski, mediacje Karne i nieletnich, Cywilne, Rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Agnieszka Markocka
Powiat (miejsce zamieszkania): kluczborski
Numer telefonu komórkowego: 691270514
Organizacja, na której liście figuruję: - Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego wydziału Zamiejscowego w Opolu,
- Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji "Bliżej" w Gogolinie k. Opola
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Pracownicze
3.Karne i nieletnich

Mediator Dorota Fedorowska, powiat wrocławski, mediacje gospodarcze, cywilne, rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Dorota Fedorowska
Powiat (miejsce zamieszkania): wrocławski (Wrocław)
Numer telefonu komórkowego: 602 124 560
Organizacja, na której liście figuruję: Fundacja EDUCO www.fedorowska.pl
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Elżbieta Kaliszan, powiat opolski, mediacje cywilne, karne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Elżbieta Kaliszan
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: - 601510786, e.kaliszan@gmail.com
Organizacja, na której liście figuruję: -
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Karne
3.Gospodarcze

Mediator Renata Stec, Brzeg, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Renata Stec
Powiat (miejsce zamieszkania): brzeski
Numer telefonu komórkowego: 664407683
Organizacja, na której liście figuruję: Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Ryszard Ambros, Opole, Mediacje cywilne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Ryszard Ambros
Powiat (miejsce zamieszkania): opolski
Numer telefonu komórkowego: 504 240 328
Email: ryszardambros@op.pl
Organizacja, na której liście figuruję: Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Gospodarcze

Mediator Bożena Grębowiec, Niemodlin, Mediacje cywilne, rodzinne, karne i nieletnich

Imię i nazwisko mediatora: Bożena Grębowiec
Powiat (miejsce zamieszkania): opolski
Numer telefonu komórkowego: 694 435 053
Email:
bozenagrebowiec@interia.pl
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji Bliżej
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Karne i nieletnich

Mediator Marta Michnowicz, Wrocław, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Marta Michnowicz
Powiat (miejsce zamieszkania): wrocławski
Numer telefonu komórkowego: 530 119 829
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie Mediatorów CONSENSIO Porozumienie
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Magdalena Cetera, Wrocław, Mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze

Imię i nazwisko mediatora: Magdalena Cetera
Powiat (miejsce zamieszkania): wrocławski
Numer telefonu komórkowego: 606 47 98 67
Organizacja, na której liście figuruję: Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej, Fundacja "EDUCO"
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Pracownicze

Mediator Grażyna Górska, Oława, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Grażyna Górska
Powiat (miejsce zamieszkania): oławski
Numer telefonu komórkowego: 884 989 384
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Przemysława Cecuga, Opole, Mediacje cywilne, karne, pracownicze

Imię i nazwisko mediatora: Przemysława Cecuga
Powiat (miejsce zamieszkania): opolski
Numer telefonu komórkowego: 601 848 408, 882 388 222
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2. Karne
3. Pracownicze

Mediator Dorota Kamieniecka, Wieluń, Mediacje Cywilne, Rodzinne, Gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Dorota Kamieniecka
Powiat (miejsce zamieszkania): Wieluński
Numer telefonu komórkowego: 693 830 857
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Bożena Adamczyk, Brzeg, Mediacje Cywilne, Karne i nieletnich

Imię i nazwisko mediatora: Bożena Adamczyk
Powiat (miejsce zamieszkania): Brzeski
Numer telefonu komórkowego: 696854950
Organizacja, na której liście figuruję: 1.STOWARZYSZENIE CENTRUM DIALOGU I MEDIACJI „BLIŻEJ” 2. OPOLSKI OŚRODEK MEDIACJI SZKOŁY WYŻSZEJ IM. BOGDANA JAŃSKIEGO
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Karne i nieletnich

Mediator Grażyna Tetelmajer, Kluczbork, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Grażyna Tetelmajer
Powiat (miejsce zamieszkania): Kluczborski
Numer telefonu komórkowego: 502 424 454
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenia Centrum Dialogu i Mediacji "Bliżej" w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Justyna Tetelmajer, Kluczbork, Mediacje cywilne, rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Justyna Tetelmajer
Powiat (miejsce zamieszkania): Kluczborski
Numer telefonu komórkowego: 519 194 322
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenia Centrum Dialogu i Mediacji "Bliżej" w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne

Mediator Janusz Kwiatkowski, Opole, Mediacje cywilne, pracownicze, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Janusz Kwiatkowski
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: 606 702 774
Email: Janusz.kwiatkowski8748@gmail.com
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Pracownicze
3.Gospodarcze

Mediator Bożena Smyczyńska, Opole, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Bożena Smyczyńska
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: 605 339 225
Email: bozenasmy@wp.pl
Organizacja, na której liście figuruję: Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Judyta Maryjowska, Kluczbork, Mediacje cywilne, rodzinne, pracownicze

Imię i nazwisko mediatora: Judyta Maryjowska
Powiat (miejsce zamieszkania): Kluczborski
Numer telefonu komórkowego: 883775611
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Pracownicze

Mediator Magdalena Spychalska, Opole, Mediacje cywilne, rodzinne, pracownicze

Imię i nazwisko mediatora: Magdalena Spychalska
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: 792-512-868
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji oraz SCDiM „Bliżej”
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Pracownicze

Mediator Karolina Geilke, Lubliniec, Mediacje cywilne, rodzinne, karne i nieletnich

Imię i nazwisko mediatora: Karolina Geilke
Powiat (miejsce zamieszkania): Lubliniecki
Numer telefonu komórkowego: 603 095 508
Organizacja, na której liście figuruję: PCM
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze

Mediator Hanna Żełubowska, Opole, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Hanna Żełubowska
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: 603 792 891
Organizacja, na której liście figuruję: Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze