Nasz cel

Celem Salonu Mediatora jest:
- integracja mediatorów wywodzących się z różnych stowarzyszeń,
wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk mediacyjnych,
spotkania z sędziami, prokuratorami i innymi specjalistami,
szkolenia i doskonalenie umiejętności mediacyjnych,
szeroko rozumiana promocja mediacji.

Pierwsze spotkania Salonu Mediatora są efektem przeprowadzenia przez SO w Opolu kampanii społecznej o nazwie „Mediacja: to nic nie kosztuje”, szeroko obecnej w opolskich mediach i na portalu społecznościowym. Uznaliśmy, że zamiast narzekać, że nie da się upowszechnić mediacji mimo sprzyjających uwarunkowań prawnych, trzeba zacząć działać oddolnie, społecznie. Tak więc sami zainicjowaliśmy działania promocyjne.