niedziela, 22 marca 2015

Konferencja naukowa "Mediacje w oświacie i życiu społecznym"

Salon Mediatora Opole jest współorganizatorem konferencji naukowej “Mediacje w oświacie i życiu społecznym”, która odbędzie się w poniedziałek 23 marca o godzinie 9.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72.
 
Drugim organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, z którą Salon Mediatora ściśle współpracuje.Udało nam się zaprosić na konferencję sędzię Annę Marię Wesołowską, która jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i od 20 lat prowadzi edukację prawną wśród uczniów, patronując mediacjom rówieśniczym. Jest to obszar mediacji, na którego upowszechnieniu na Opolszczyźnie zależy nam w szczególny sposób. To świetna metoda rozwiązywania konfliktów w szkołach, przeciwdziałająca agresji. Mediacje między skłóconymi kolegami prowadzą sami uczniowie. Jedna z prelegentek uczestniczyła w mediacjach rówieśniczych w angielskich szkołach, przedstawi zatem praktyczne aspekty mediacji.
 
Cennym gościem Salonu jest sędzia Artur Lipiński, Rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie (który prowadził program TV “Sąd rodzinny”) i jako sędzia uczestniczył w mediacjach prowadzonych w innych krajach.Udział w konferencji zapowiedziało 190 osób. Będą to głównie nauczyciele, ale również pracownicy pomocy społecznej, kuratoriów oświaty, policjanci. To grupa odbiorców która powinna poznać korzyści płynące z mediacji i stosować je w swojej codziennej pracy.  Dzięki warsztatom, poprowadzonym przez mediatorów, poznają podstawowe narzędzia i techniki mediacyjne, by stosować je w pracy z trudnym klientem.
 

piątek, 13 marca 2015

VII Salon Mediatora – 12 marca 2015

Mediować można w każdej sprawie, nawet… piłki, wpadającej do ogródka sąsiada – opowiadała o swoich amerykańskich doświadczeniach w prowadzeniu prywatnych mediacji Karolina Geilke, mediator sądowa. W Anglii zostały natomiast znakomicie wypracowane metody rozwiązywania konfliktów i to się sprawdza – dodała Zofia Chlebda, która prowadziła takiej zajęcia w angielskiej szkole.

Mediacja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, obecnie blisko 80 proc. konfliktów jest rozwiązywanych w mediacji, a mediatorzy cieszą się dużym społecznym szacunkiem. Obok mediacji sądowych bardzo popularne są mediacje prywatne. Stawka za jedno posiedzenie mediacyjne wynosi 100 dolarów, a chętnych do skorzystania z mediacji nie brakuje. W Wielkiej Brytanii mediacji uczy się od małego, w szkołach, dzięki czemu w dorosłym życiu Anglicy chętnie korzystają z ugodowego rozwiązywania sporów.

fot.1
Zofia Chlebda (z lewej) i Karolina Geilke ciekawie opowiedziały o swoich zagranicznych doświadczeniach mediacyjnych.

Jak sprawić, żeby w Polsce spraw załatwianych w mediacji było więcej? Sędziowie muszą uwierzyć, że kierowanie spraw do mediacji może przynieść im realne korzyści, na przykład uniknięcie konieczności sporządzania uzasadnienia w skomplikowanej sprawie o podział majątku, jeśli strony podpiszą ugodę. Największe obawy sędziów dotyczą ryzyka niepotrzebnego przedłużania spraw w związku z mediacją.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Opolu zaprosiła na spotkanie sędziów z wydziału I cywilnego Sądu Rejonowego w Opolu: Izabelę Sobczak-Plewę, Małgorzatę Garbowicz i Jana Papkę, aby obecni na Salonie mediatorzy spróbowali rozwiać obawy sędziów, co w znacznym stopniu się udało.

fot.2
Mediatorzy opowiadali o skutecznie przeprowadzonych mediacjach cywilnych, nawet w skomplikowanych sprawach o podział majątku.

Zawsze u podłoża sprawa o podział majątku tkwi ostry konflikt, a w grę wchodzą wielkie emocje. Mediatorzy podali konkretne przykłady, jak z czarno-białego sporu przejść do etapu szarości. Nawet, jeśli strony nie podpiszą ugody w trakcie mediacji, to i tak po mediacji sprawę prowadzi się łatwiej, gdyż konflikt łagodnieje.

fot.3
Sędziowie z wydziału I cywilnego Sądu Rejonowego zwrócili mediatorom uwagę na konieczność precyzyjnego formułowania treści ugody. 

Konstruowanie poprawnych od strony prawnej ugód sprawia mediatorom najwięcej trudności, dlatego podczas kolejnego Salonu Mediatora – 13 maja o godzinie 17.00 wiceprezes SR w Opolu Monika Ciemięga przeprowadzi krótkie warsztaty z konstruowania ugód w sprawach rodzinnych.