czwartek, 21 maja 2015

IX Salon Mediatora 20 maja 2015

Jak napisać ugodę mediacyjną?
Warsztaty dla mediatorów sądowych z konstruowania ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych zorganizował 20 maja 2015 r. opolski Salon Mediatora. W roli eksperta wystąpiła sędzia Monika Ciemięga z wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Opolu.
Jakość ugód mediacyjnych ma decydujące znaczenie dla popularyzacji mediacji. Jeśli ugody będą źle napisane z powodu braku niezbędnych elementów, to ugoda nie może zostać zatwierdzona przez sąd. Tracą na tym wszyscy: strony, sędziowie, mediatorzy, a stąd tylko krok do zniechęcenia się do mediacji. Dlatego osoby związane z działającym przy Sądzie Okręgowym w Opolu Salonem Mediatora, którym zależy na upowszechnieniu mediacji, zorganizowały warsztaty z konstruowania ugód mediacyjnych. Mogli w nich wziąć udział wszyscy uczestnicy spotkań Salonu Mediatora. Prowadząca warsztaty sędzia Monika Ciemięga z wydziału rodzinnego nie tylko wskazywała niezbędne elementy, przede wszystkim ugód alimentacyjnych oraz w sprawie kontaktów z dzieckiem, ale także przygotowała dla mediatorów gotowe wzory.
 Warsztaty poprowadziła sędzia Monika Ciemięga
Towarzyszyło im duże zainteresowanie