środa, 17 grudnia 2014

Konferencja prasowa "Salon Mediatora" 17 grudnia 2014

Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator – powiedziała Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, koordynator ds. mediacji, otwierając 17 grudnia 2014 r. konferencję prasową. - Od profesjonalizmu, kwalifikacji i wysokich standardów pracy mediatorów zależy powodzenie mediacji.  Dlatego tak bardzo cieszy mnie inicjatywa środowiska opolskich mediatorów.

Celem konferencji było zaprezentowanie opinii publicznej efektów projektu „Salon Mediatora Opole”, zrealizowanego przez grupę nieformalną (Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, Katarzyna Wróbel, Ewa Kosowska-Korniak), przy wsparciu mediatorek Arlety Suchorskiej i Bożeny Smyczyńskiej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 4570 zł. zorganizowano warsztaty psychologiczne z poczęstunkiem dla 40 mediatorów i wydano „Poradnik Mediatora” z praktycznymi wskazówkami, który będzie rozdawany podczas najbliższego Salonu Mediatora, zaplanowanego na 15 stycznia 2014 r. Wyprodukowano także roll-up oraz stworzono stronę internetową projektu.

Podczas konferencji zaprezentowano działanie strony, której autorem jest Michał Gmitrasiuk z Izby Rzemieślniczej. Wyszukiwarka stanie się użytecznym narzędziem dla osób chcących skorzystać z usług mediatorów, t.j. dla sędziów, prokuratorów i osób zainteresowanych mediacją pozasądową. Zawiera dwa kryteria wyszukiwania mediatorów, według miejsca zamieszkania (powiat) lub według specjalności. Salon Mediatora jest otwarty dla wszystkich mediatorów sądowych, figurujących na listach zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu ( kryteria zostały określone w Regulaminie Salonu Mediatora Opole).

W „Poradniku Mediatora” znalazły się m.in. zasady opodatkowania mediatorów, przygotowane przez Iwonę Korzanowską z I Urzędu Skarbowego w Opolu.  Od roku mediatorzy zgromadzeni w Salonie Mediatora prowadzą także cotygodniowe dyżury w Sądzie Okręgowym w Opolu, a od 8 grudnia – również w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt Salon Mediatora pracują społecznie.


Konferencja stała się okazją do przypomnienia, że mediacja to idea, którą warto promowaćAnna Korwin-Piotrowska, koordynator ds. mediacji podkreśliła, że środowisko musi dbać o fachowość oraz zachowanie standardów pracy mediatorów...


...czego gwarancją będzie rekomendacja Salonu Mediatora