piątek, 13 października 2017

Mediacja w Praktyce


VI Oławska Konferencja Mediacyjna odbędzie się dnia 26 października 2017 roku o godzinie 10.00 w Oławie – u. Młyńska 3.
Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i niezwykle interesującej debaty na temat mediacji umownej i sądowej, zatwierdzania ugód mediacyjnych, mediacji w organizacji i administracji. Wśród poruszonych tematów znajdzie się problematyka postępowania mediacyjnego w przypadku błędów medycznych, mediacja między urzędem a petentem oraz problem wypalenia zawodowego w pracy mediatora. Organizatorzy -Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Mediator Grażyna Górska Kancelaria Mediacyjna w Oławie, Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia, GOPS w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy w Oławie oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu -serdecznie zapraszają do udziału w konferencji  sędziów, adwokatów, radców prawnych, mediatorów i wszystkie osoby, którym bliska jest mediacja. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać na adres e-mailowy biuro@mediator-olawa.pl do dnia 20 października 2017 roku.Salon Mediatora 26 września 2017
O tym, że warto zadbać o jednolite wysokie standardy usług mediacyjnych przekonywały mediator i adwokat Aneta Gibek-Wiśniewska oraz Barbara Kamińska, Prezes Fundacji Mediatio.

Zdarza się, że mediator próbuje łączyć prowadzenie mediacji z gotowaniem obiadu, co jest nieprofesjonalne i działa odstraszająco. Tymczasem powodzenie mediacji, jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów, zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów, a także dobrej współpracy mediatorów z sędziami i pracownikami sekretariatów, prawnikami, przedsiębiorcami, urzędnikami i innymi grupami zawodowymi. Dlatego Fundacja Mediatio stworzyła projekt, który zakłada zbudowanie na Opolszczyźnie profesjonalnej grupy zawodowej mediatorów, o wysokim poziomie kwalifikacji i etyki zawodowej. Wstępne założenia projektu zostały przedstawione mediatorom podczas Salonu, szczegóły będą prezentowane w trakcie indywidualnych spotkań z zainteresowanymi. Sam projekt wzbudził dużo emocji i ożywionej dyskusji.
Oprac.
Ewa Kosowska-Korniak


Porozmawiajmy o mediacji

W poniedziałek 16 października rozpocznie się Tydzień Mediacji, natomiast czwartek 19 października będzie obchodzony jako  Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Tydzień Mediacji potrwa do 20 października 2017 r, a jego celem jest popularyzacja mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zaplanowane zostały m.in. dyżury mediatorów w sądach, zakładach karnych, na Policji i w innych instytucjach. Na tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji został zaplanowany jako szczególna okazja do zaangażowania się w promocję mediacji w środowisku szkolnym, w kontekście edukacji prawnej. W dniach 18-19 października 2017 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Edukacja prawna młodzieży oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”, podczas której zaprezentowany zostanie m.in. Program Edukacji Prawnej Młodzieży i Mediacji Rówieśniczych „Prawo na rolkach”, realizowany od 2005 roku w Sądzie Okręgowym w Opolu. W Konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii. Uczestnicy zostaną zapoznani z modelem edukacji prawnej oraz mediacji w szkole w Królestwie Norwegii, Szwecji, Gruzji oraz w innych wybranych państwach zrzeszonych w  Radzie Europy.
Opolscy mediatorzy skupieni wokół Salonu Mediatora zaplanowali następujące działania:
17 października, godz. 10.00 – Spotkanie „Mediacja pozasądową formą rozwiązywania sporów” w Urzędzie Gminy w Namysłowie, organizator mediator Bernadeta Szkudlarek,
17 października, godz. 17.00 – warsztaty mediacyjne „Siłą jest dialog” w Domu Kultury w Ozimku. Organizator: Fundacja Mediatio
18 października, godz. 15.00, „Mediacja konstruktywnym dialogiem” – spotkanie z więźniami Aresztu Śledczego w Opolu, mediator Arleta Augustyniak
19 października, godz. 9.00, „Siła mediacji rodzinnych” – spotkanie z więźniami Zakładu Karnego na ul.Partyzanckiej, mediator Arleta Augustyniak
19 października, godz. 10.30 – Seminarium mediacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych propagujące ideę mediacji w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu, ul. Niemodlińska 40; organizator mediator Lucyna Magierowska-Siruk
26 października, godz. 10.00 - VI Oławska Konferencja Mediacyjna „Mediacja w praktyce” w Oławie – ul. Młyńska 3. Organizatorzy -Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Mediator Grażyna Górska Kancelaria Mediacyjna w Oławie, Kancelaria Radcy Prawnego Krystian Mularczyk z Wrocławia, GOPS w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy w Oławie oraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu
27 października, godz. 10.30 – Seminarium mediacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych propagujące ideę mediacji w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, organizator mediator Lucyna Magierowska-Siruk

Szkolny turniej Negocjacji – organizacja mediatorki Beata Borecka-Sierpina i Małgorzata Gosztyła
16-17 października, godz. 9.00 – Szkolny Turniej Negocjacji w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim
18 października, godz. 10.00 - Szkolny Turniej Negocjacji w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX im. generała Władysława Andersa w Opolu
19 października godz. 9.00 Szkolny Turniej Negocjacji w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. generała Leopolda Okulickiego w Opolu

Dyżury mediatorów
Sąd Okręgowy w Opolu
pl. Daszyńskiego 1, Biuro Obsługi Interesanta
Czwartek 19 października godz. 9.00 - 14.00

Sąd Rejonowy w Kluczborku
ul. Katowicka 2
Poniedziałek 16 października godz. 16.30-17.30

Sąd Rejonowy w Nysie
(wieża ratuszowa), p.309
poniedziałek 16 października godz. 17.00-18.00

Sąd Rejonowy w Brzegu
Bolesława Chrobrego 31, Brzeg
Poniedziałek 16 października godz. 16.30 – 17.30

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 11, Strzelce Opolskie
Poniedziałek 16 października, godz. 15.30-16.30

Oprac. Ewa Kosowska-Korniak
koordynator Salonu Mediatora Opole


piątek, 24 lutego 2017

Nowy termin Salonu Mediatora

Kolejny Salon Mediatora odbędzie się dnia 23 marca o godzinie 17.00
w sali im. E. Kantora (I piętro)

IZBA RZEMIEŚLNICZA W OPOLU
ul. Katowicka 55
Opole

Salon Mediatora 24 listopada 2016Pozornie drobne błędy lub nieścisłości mogą przekreślić ugodę mediacyjną w sprawie rodzinnej i sprawić, że sąd nie może jej zatwierdzić, gdyż jest niezgodna z prawem. Na co powinni uważać mediatorzy? Na te pytania odpowiadała podczas Salonu Mediatora sędzia Monika Ciemięga z wydziału rodzinnego, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu.
Po pierwsze, nie zamieszczać w ugodzie zwrotu „porozumienie niniejsze nie może być zmienione inaczej niż za porozumieniem stron”. Takiej ugody sąd nie może zatwierdzić, gdyż zamyka ono stronom drogę sądową. Podobnie jak sformułowanie ”strony wyłączają możliwość podwyższenia alimentów, chyba że za porozumieniem stron”. O wysokości alimentów przesądzają po pierwsze, uzasadnione potrzeby dziecka, a te wzrastają z wiekiem, a po drugie majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego.  W razie zmiany tych potrzeb i możliwości strony mogą wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie albo obniżenie alimentów, nie można zatem zastrzec w ugodzie, że takiej możliwości nie ma.
Kolejnym częstym błędem, jeśli chodzi o ugody w sprawach alimentacyjnych jest brak określenia terminu płatności alimentów („płatne do dnia… każdego miesiąca”).
- Zdarza się, że zamiast zwrotu „płatne do rąk…” w ugodzie podawany jest numeru rachunku bankowego. Zalecałabym, aby tego nie robić, gdyż zmiana numeru rachunku bankowego powoduje, że cała ugoda staje się nieważna – wyjaśnia sędzia Monika Ciemięga.
Warto przypomnieć, że zwrot „płatne do rąk”, nie oznacza fizycznego przekazania alimentów w gotówce do rąk własnych, lecz wskazuje, kto jest uprawniony do odbioru alimentów w imieniu uprawnionego dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazać zobowiązanemu numer rachunku bankowego, ale nie należy zamieszczać go w treści ugody.
Jeżeli w rodzinie jest kilkoro dzieci, określa się wysokość alimentów dla każdego uprawnionego, a nie wysokość łączną. Należy także pamiętać o precyzyjnych zapisach w ugodach dotyczących kontaktów z dzieckiem: gdzie, w jakich dniach i w jakich godzinach mają się one odbywać, ze wskazaniem terminu początkowego.