piątek, 11 września 2015

X SALON MEDIATORA 10 WRZEŚNIA 2015

W ciągu miesiąca w jednej tylko Prokuraturze Rejonowej w Brzegu skierowano do mediacji karnej więcej spraw niż dawniej w ciągu półrocza – tym optymistycznym wnioskiem podzielił się w mediatorami gość Salonu prokurator Wojciech Dudek, koordynator ds. mediacji Prokuratury Okręgowej w Opolu. Poprawa stała się możliwa, dzięki nowelizacji przepisów karnych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716) to akt prawny, z którym powinien zapoznać się każdy mediator, który chciałby prowadzić mediacje karne. Wiele kwestii dotychczas niejasnych lub spornych dziś znalazło precyzyjną regulację.  Wszystkie zmiany szczegółowo omówił prokurator Dudek. Wraz z nowelizacją kodeksu karnego, dzięki dodaniu art. 59a k.k. możliwe jest w pewnych sytuacjach umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego, jeżeli sprawca pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. To powinno być zachętą dla prokuratorów, policjantów i przede wszystkim – podejrzanych, by korzystać z mediacji karnych.
Ważna zmiana dotyczy także ugody mediacyjnej w sprawach karnych. Mediator musi poinformować strony, iż ugoda mediacyjna  – zgodnie z art. 107 § 3 k.p.k. – jest tytułem wykonawczym, po nadaniu jej przez sąd lub referendarza sądowego na żądanie osoby uprawnionej klauzuli wykonalności. Oznacza to, że taka ugoda jest tytułem egzekucyjnym. Innymi słowy, osoba uprawniona, która zgodnie z umową ma otrzymać zadośćuczynienie, zanosi taka ugodę zaopatrzoną w klauzulę wykonalności do komornika.      

Podczas Salonu mediatorzy zostali zaproszeni na konferencję z okazji Dnia Mediacji, która odbędzie się 23 października o godz. 12.00 w Oławie. Omówiono także pomysły na zorganizowanie Dnia Mediacji, zaplanowanego na 15 października 2015 r.

 1. Prokurator Wojciech Dudek szczegółowo omówił najnowsze zmiany dotyczące mediacji karnych

2. Spotkanie stało się okazją do zaplanowania kolejnych działań popularyzujących mediację. Jednym z nich będzie konferencja w Oławie dnia 23 października 2015


3. Temat mediacji karnych zainteresował wielu mediatorów