czwartek, 26 lutego 2015

Projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Warto się zapoznać z proponowanymi zmianami i przekazać swoje uwagi. Na tym etapie środowisko mediatorów może mieć realny wpływ na kształt zmian. Uwagi można przesłać do 4 marca na adres salonmediatoraopole@gmail.com.
 Proszę o przesłanie uwag wg. następującego schematu:
1.Paragraf, podpunkt
2.Uwaga mediatora
3.Sugestie do zmian/uzupełnień wg. zasady 1-2 zdań (jeśli się da).
 Państwa uwagi zostaną przekazane do Klubu Mediatorów w Warszawie, który reprezentuje głos mediatorów na wszystkich ważnych spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki.

Projekt ustaw
Uzasadnienie projektu ustawy