czwartek, 19 listopada 2015

Najbliższy Salon Mediatora - 9 grudnia 2015

Najbliższe spotkanie mediatorów oraz osób, którym bliska jest idea mediacji odbędzie się dnia 9 grudnia w godzinach 16-18.00 w Izbie Rzemieślniczej (Opole, ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. Kantora). Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zmian w przepisach prawa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Gościem Salonu będzie sędzia Anna Korowin Piotrowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, koordynator ds. mediacji. Poruszone będą także sprawy organizacyjne i zaplanowane dyżury mediatorów.


piątek, 2 października 2015

Konferencja "Porozmawiajmy o mediacji"

Konferencja pod patronatem Sądu Okręgowego w Opolu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. odbędzie się 23 października 2015 r. o godz. 12.00 w Oławie, w Centrum Sztuki (ul. 11 listopada 27) . Jest to IV Oławska Konferencja Mediacyjna „Porozmawiajmy o mediacji”, organizowana przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych i partnerów. Program konferencji znajduje się w załączniku. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwo  w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy kierować na adres: biuro@mediator-olawa.pl

Program konferencji jest dostępny na stronie Sądu Okręgowego w Opolu.
piątek, 11 września 2015

X SALON MEDIATORA 10 WRZEŚNIA 2015

W ciągu miesiąca w jednej tylko Prokuraturze Rejonowej w Brzegu skierowano do mediacji karnej więcej spraw niż dawniej w ciągu półrocza – tym optymistycznym wnioskiem podzielił się w mediatorami gość Salonu prokurator Wojciech Dudek, koordynator ds. mediacji Prokuratury Okręgowej w Opolu. Poprawa stała się możliwa, dzięki nowelizacji przepisów karnych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2015, poz. 716) to akt prawny, z którym powinien zapoznać się każdy mediator, który chciałby prowadzić mediacje karne. Wiele kwestii dotychczas niejasnych lub spornych dziś znalazło precyzyjną regulację.  Wszystkie zmiany szczegółowo omówił prokurator Dudek. Wraz z nowelizacją kodeksu karnego, dzięki dodaniu art. 59a k.k. możliwe jest w pewnych sytuacjach umorzenie postępowania na etapie postępowania przygotowawczego, jeżeli sprawca pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. To powinno być zachętą dla prokuratorów, policjantów i przede wszystkim – podejrzanych, by korzystać z mediacji karnych.
Ważna zmiana dotyczy także ugody mediacyjnej w sprawach karnych. Mediator musi poinformować strony, iż ugoda mediacyjna  – zgodnie z art. 107 § 3 k.p.k. – jest tytułem wykonawczym, po nadaniu jej przez sąd lub referendarza sądowego na żądanie osoby uprawnionej klauzuli wykonalności. Oznacza to, że taka ugoda jest tytułem egzekucyjnym. Innymi słowy, osoba uprawniona, która zgodnie z umową ma otrzymać zadośćuczynienie, zanosi taka ugodę zaopatrzoną w klauzulę wykonalności do komornika.      

Podczas Salonu mediatorzy zostali zaproszeni na konferencję z okazji Dnia Mediacji, która odbędzie się 23 października o godz. 12.00 w Oławie. Omówiono także pomysły na zorganizowanie Dnia Mediacji, zaplanowanego na 15 października 2015 r.

 1. Prokurator Wojciech Dudek szczegółowo omówił najnowsze zmiany dotyczące mediacji karnych

2. Spotkanie stało się okazją do zaplanowania kolejnych działań popularyzujących mediację. Jednym z nich będzie konferencja w Oławie dnia 23 października 2015


3. Temat mediacji karnych zainteresował wielu mediatorów

czwartek, 21 maja 2015

IX Salon Mediatora 20 maja 2015

Jak napisać ugodę mediacyjną?
Warsztaty dla mediatorów sądowych z konstruowania ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych zorganizował 20 maja 2015 r. opolski Salon Mediatora. W roli eksperta wystąpiła sędzia Monika Ciemięga z wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Opolu.
Jakość ugód mediacyjnych ma decydujące znaczenie dla popularyzacji mediacji. Jeśli ugody będą źle napisane z powodu braku niezbędnych elementów, to ugoda nie może zostać zatwierdzona przez sąd. Tracą na tym wszyscy: strony, sędziowie, mediatorzy, a stąd tylko krok do zniechęcenia się do mediacji. Dlatego osoby związane z działającym przy Sądzie Okręgowym w Opolu Salonem Mediatora, którym zależy na upowszechnieniu mediacji, zorganizowały warsztaty z konstruowania ugód mediacyjnych. Mogli w nich wziąć udział wszyscy uczestnicy spotkań Salonu Mediatora. Prowadząca warsztaty sędzia Monika Ciemięga z wydziału rodzinnego nie tylko wskazywała niezbędne elementy, przede wszystkim ugód alimentacyjnych oraz w sprawie kontaktów z dzieckiem, ale także przygotowała dla mediatorów gotowe wzory.
 Warsztaty poprowadziła sędzia Monika Ciemięga
Towarzyszyło im duże zainteresowanie


niedziela, 22 marca 2015

Konferencja naukowa "Mediacje w oświacie i życiu społecznym"

Salon Mediatora Opole jest współorganizatorem konferencji naukowej “Mediacje w oświacie i życiu społecznym”, która odbędzie się w poniedziałek 23 marca o godzinie 9.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72.
 
Drugim organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, z którą Salon Mediatora ściśle współpracuje.Udało nam się zaprosić na konferencję sędzię Annę Marię Wesołowską, która jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i od 20 lat prowadzi edukację prawną wśród uczniów, patronując mediacjom rówieśniczym. Jest to obszar mediacji, na którego upowszechnieniu na Opolszczyźnie zależy nam w szczególny sposób. To świetna metoda rozwiązywania konfliktów w szkołach, przeciwdziałająca agresji. Mediacje między skłóconymi kolegami prowadzą sami uczniowie. Jedna z prelegentek uczestniczyła w mediacjach rówieśniczych w angielskich szkołach, przedstawi zatem praktyczne aspekty mediacji.
 
Cennym gościem Salonu jest sędzia Artur Lipiński, Rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie (który prowadził program TV “Sąd rodzinny”) i jako sędzia uczestniczył w mediacjach prowadzonych w innych krajach.Udział w konferencji zapowiedziało 190 osób. Będą to głównie nauczyciele, ale również pracownicy pomocy społecznej, kuratoriów oświaty, policjanci. To grupa odbiorców która powinna poznać korzyści płynące z mediacji i stosować je w swojej codziennej pracy.  Dzięki warsztatom, poprowadzonym przez mediatorów, poznają podstawowe narzędzia i techniki mediacyjne, by stosować je w pracy z trudnym klientem.
 

piątek, 13 marca 2015

VII Salon Mediatora – 12 marca 2015

Mediować można w każdej sprawie, nawet… piłki, wpadającej do ogródka sąsiada – opowiadała o swoich amerykańskich doświadczeniach w prowadzeniu prywatnych mediacji Karolina Geilke, mediator sądowa. W Anglii zostały natomiast znakomicie wypracowane metody rozwiązywania konfliktów i to się sprawdza – dodała Zofia Chlebda, która prowadziła takiej zajęcia w angielskiej szkole.

Mediacja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, obecnie blisko 80 proc. konfliktów jest rozwiązywanych w mediacji, a mediatorzy cieszą się dużym społecznym szacunkiem. Obok mediacji sądowych bardzo popularne są mediacje prywatne. Stawka za jedno posiedzenie mediacyjne wynosi 100 dolarów, a chętnych do skorzystania z mediacji nie brakuje. W Wielkiej Brytanii mediacji uczy się od małego, w szkołach, dzięki czemu w dorosłym życiu Anglicy chętnie korzystają z ugodowego rozwiązywania sporów.

fot.1
Zofia Chlebda (z lewej) i Karolina Geilke ciekawie opowiedziały o swoich zagranicznych doświadczeniach mediacyjnych.

Jak sprawić, żeby w Polsce spraw załatwianych w mediacji było więcej? Sędziowie muszą uwierzyć, że kierowanie spraw do mediacji może przynieść im realne korzyści, na przykład uniknięcie konieczności sporządzania uzasadnienia w skomplikowanej sprawie o podział majątku, jeśli strony podpiszą ugodę. Największe obawy sędziów dotyczą ryzyka niepotrzebnego przedłużania spraw w związku z mediacją.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Opolu zaprosiła na spotkanie sędziów z wydziału I cywilnego Sądu Rejonowego w Opolu: Izabelę Sobczak-Plewę, Małgorzatę Garbowicz i Jana Papkę, aby obecni na Salonie mediatorzy spróbowali rozwiać obawy sędziów, co w znacznym stopniu się udało.

fot.2
Mediatorzy opowiadali o skutecznie przeprowadzonych mediacjach cywilnych, nawet w skomplikowanych sprawach o podział majątku.

Zawsze u podłoża sprawa o podział majątku tkwi ostry konflikt, a w grę wchodzą wielkie emocje. Mediatorzy podali konkretne przykłady, jak z czarno-białego sporu przejść do etapu szarości. Nawet, jeśli strony nie podpiszą ugody w trakcie mediacji, to i tak po mediacji sprawę prowadzi się łatwiej, gdyż konflikt łagodnieje.

fot.3
Sędziowie z wydziału I cywilnego Sądu Rejonowego zwrócili mediatorom uwagę na konieczność precyzyjnego formułowania treści ugody. 

Konstruowanie poprawnych od strony prawnej ugód sprawia mediatorom najwięcej trudności, dlatego podczas kolejnego Salonu Mediatora – 13 maja o godzinie 17.00 wiceprezes SR w Opolu Monika Ciemięga przeprowadzi krótkie warsztaty z konstruowania ugód w sprawach rodzinnych.    

czwartek, 26 lutego 2015

Projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Warto się zapoznać z proponowanymi zmianami i przekazać swoje uwagi. Na tym etapie środowisko mediatorów może mieć realny wpływ na kształt zmian. Uwagi można przesłać do 4 marca na adres salonmediatoraopole@gmail.com.
 Proszę o przesłanie uwag wg. następującego schematu:
1.Paragraf, podpunkt
2.Uwaga mediatora
3.Sugestie do zmian/uzupełnień wg. zasady 1-2 zdań (jeśli się da).
 Państwa uwagi zostaną przekazane do Klubu Mediatorów w Warszawie, który reprezentuje głos mediatorów na wszystkich ważnych spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki.

Projekt ustaw
Uzasadnienie projektu ustawypiątek, 16 stycznia 2015

VI Salon Mediatora – 15 stycznia 2015

Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator – powiedział sędzia Jarosław Benedyk, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, otwierając kolejny Salon Mediatora.  Gość specjalny salonu podkreślił, iż dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu mediatorów w Program Pilotażowy Sądu Okręgowego mediacji w sprawach rodzinnych „Mediacja: to nic nie kosztuje” udało się wydatnie zwiększyć liczbę spraw skierowanych do mediacji .

O ile w 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Opolu przeprowadzono 52 mediacje, to w 2014 roku spraw skierowanych do mediacji było już 76. Ważne jest także to, iż udało się przekonać do mediacji sędziów do tej pory niezbyt przekonanych do tej inicjatywy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że dobry klimat wokół mediacji tworzą także bezpłatne dyżury mediatorów, prowadzone w każdy poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Opolu.
W dalszej części dyskusji Ewa Kosowska-Korniak, specjalista ds. public relations Sądu Okręgowego w Opolu omówiła zatwierdzone 7 stycznia 2015 roku założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Zachętą do kierowania do mediacji, skierowaną do sędziów, ma być – według założeń projektu -  zasada, że czas, który poświęci sędzia na zainicjowanie mediacji oraz czas mediacji nie będzie wpływał negatywnie na ocenę pracy sędziego.
Uzgodniono, iż kolejny Salon Mediatora odbędzie się 12 marca o godzinie 16.00, a gośćmi będą sędziowie rodzinni: zwolennik mediacji oraz osoba nieprzekonana do tej idei. Zadaniem mediatorów będzie zachęcenie tej osoby do mediacji.

 Jarosław Benedyk, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, pochwalił mediatorów za ich zaangażowanie i profesjonalizm
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że dobry klimat wokół mediacji tworzą bezpłatne dyżury mediatorów i należy je kontynuować.