niedziela, 22 marca 2015

Konferencja naukowa "Mediacje w oświacie i życiu społecznym"

Salon Mediatora Opole jest współorganizatorem konferencji naukowej “Mediacje w oświacie i życiu społecznym”, która odbędzie się w poniedziałek 23 marca o godzinie 9.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72.
 
Drugim organizatorem jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, z którą Salon Mediatora ściśle współpracuje.Udało nam się zaprosić na konferencję sędzię Annę Marię Wesołowską, która jest społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka i od 20 lat prowadzi edukację prawną wśród uczniów, patronując mediacjom rówieśniczym. Jest to obszar mediacji, na którego upowszechnieniu na Opolszczyźnie zależy nam w szczególny sposób. To świetna metoda rozwiązywania konfliktów w szkołach, przeciwdziałająca agresji. Mediacje między skłóconymi kolegami prowadzą sami uczniowie. Jedna z prelegentek uczestniczyła w mediacjach rówieśniczych w angielskich szkołach, przedstawi zatem praktyczne aspekty mediacji.
 
Cennym gościem Salonu jest sędzia Artur Lipiński, Rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie (który prowadził program TV “Sąd rodzinny”) i jako sędzia uczestniczył w mediacjach prowadzonych w innych krajach.Udział w konferencji zapowiedziało 190 osób. Będą to głównie nauczyciele, ale również pracownicy pomocy społecznej, kuratoriów oświaty, policjanci. To grupa odbiorców która powinna poznać korzyści płynące z mediacji i stosować je w swojej codziennej pracy.  Dzięki warsztatom, poprowadzonym przez mediatorów, poznają podstawowe narzędzia i techniki mediacyjne, by stosować je w pracy z trudnym klientem.