czwartek, 30 października 2014

Obchody Tygodnia Mediacji 13-18 października 2014


Plakat przygotowany przez opolskich mediatorów podczas Salonu Mediatora, promujący Tydzień Mediacji9 października 2014 r.  konferencja mediacyjna w Oławie, organizator: Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych.


„Mediacja jako uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego”. Prowadzący: mediator Dorota Kamieniecka i mediator Grażyna Górska.13 października 2014 r., 15 października 2014 r., Seminarium ,,Mam prawo do mediacji, wiem o czym warto wiedzieć, by sporu nie musiał rozstrzygać sąd", Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Prowadzący Lucyna Magierowska-Siruk (WZDZ i ZSB Opole)16 października 2014 r. - spotkanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Dębskiej Kuźni na temat: " Porozmawiajmy o mediacjach". Prowadzący mediator Elżbieta Kaliszan.21 października 2014 r., godz. 12-15.00 – minikonferencja w Filii PBW w Kluczborku: "Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów". Prowadzący Ewa Kosowska-Korniak, SO w Opolu.

poniedziałek, 20 października 2014

Kim jesteśmy

Salon mediatora to inicjatywa, polegająca na cyklicznych spotkaniach mediatorów sądowych oraz osób, którym bliska jest idea mediacji.

Pomysł został zaczerpnięty z Gdańska, przy pełnej aprobacie i wsparciu gdańskich mediatorów, autorów pierwszego Salonu Mediatora w Polsce. My stworzyliśmy Salon Mediatora po swojemu - po opolsku.

Spotykamy się cyklicznie od roku, prowadzimy dyżury mediatorów w Sadzie Okręgowym w Opolu. Napisaliśmy - jako grupa nieformalna - projekt „Salon Mediatora Opole” i zrealizowaliśmy go ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich („Kierunek FIO”). Grupę nieformalną tworzą osoby, reprezentujące różne instytucje:  Sąd Okręgowy w Opolu, Izbę Rzemieślniczą w Opolu, Fundację Pomocy Pokrzywdzonym VICTIM, poszczególne stowarzyszenia zrzeszające mediatorów. Wspólnym mianownikiem jest zaangażowanie w promocję mediacji. Patronem naszych działań jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Bezpośredni beneficjenci projektu to grupa 40 mediatorów - uczestników warsztatów psychologicznych „Opór w mediacji”, dla których napisany i wydany został „Poradnik Mediatora” z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi mediacji.

W ramach projektu powstała strona internetowa www.salonmediatora.com.pl z wyszukiwarką mediatorów  sądowych – użyteczne narzędzie dla osób chcących skorzystać z usług mediatorów, t.j. dla sędziów, prokuratorów i osób zainteresowanych mediacją pozasądową.

Salon mediatora jest otwarty dla wszystkich mediatorów sądowych, o ile spełniają kryteria określone w Regulaminie Salonu Mediatora Opole.

Kontakt: salonmediatoraopole@gmail.com

Salon Mediatora Opole

sobota, 18 października 2014

V Salon Mediatora - 16 października 2014

Warsztat profilaktyki i radzenia sobie z oporem w mediacji zdominował kolejny Salon Mediatora odbywający się w szczególnym dniu – Międzynarodowym Dniu Mediacji. Trener Dorota Fedorowska, psycholog, doświadczony mediator i ceniony szkoleniowiec poprowadziła ciekawe warsztaty dla dwóch grup szkoleniowych.

Zajęcia wymagały od mediatorów dużego zaangażowania, m.in. wskazania, potencjalnych źródeł oporu przed przystąpieniem do mediacji i co mediator może zrobić, aby balast nie wywołał oporu. Praca w grupach roboczych sprawiła wszystkim uczestnikom dużo satysfakcji. W podsumowaniu warsztatów każdy uczestnik opowiedział, jaki nowy element wyniesiony ze szkolenia wprowadzi do swojej praktyki mediacyjnej. Wszyscy uczestnicy (40 osób) otrzymali certyfikaty.

Burza mózgów – jak walczyć z oporem w mediacji…

…oraz jej efekt.

poniedziałek, 6 października 2014

IV Salon Mediatora – 11 września 2014

Frekwencja wyjątkowo dopisała z uwagi na zaproszonych gości Salonu i poruszaną problematykę.  W związku z licznymi pytaniami mediatorów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, dotyczącymi rozliczeń podatkowych, wystawiania rachunków i zawierania umów o prowadzenie mediacji pozasądowej zaproszono Iwonę Korzanowską, kierownika działu obsługi bezpośredniej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu. Pani kierownik udzieliła mediatorom cennych wskazówek, cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania oraz, co niezmiernie istotne, opracowała zasady opodatkowania mediatorów w formie pisemnej. Zostały one zamieszczone w „Poradniku mediatora”, wydanym w ramach projektu „Salon Mediatora Opole” (zakładka „Efekty naszego projektu”).

Bardzo ciekawe było także wystąpienie drugiego gościa Salonu – prokuratora Wojciecha Dudka, koordynatora ds. mediacji w opolskiej prokuraturze, niezwykle oddanego idei mediacji karnych. Prokurator mówił m.in. o tym, jak ważna dla sprawności postępowania przygotowawczego jest dobra komunikacja między mediatorem, do którego skierowano sprawę, a prokuratorem. Podkreślił również, jak bardzo potrzebne są osoby figurujące w wykazie osób godnych zaufania do prowadzenia postepowania mediacyjnego w sprawach karnych, zamieszkujące na terenie działania danej prokuratury rejonowej. Niezmiernie ułatwia to sprawne i szybkie poprowadzenie mediacji karnej.    

Spotkanie było okazją do przedyskutowania barier we wprowadzaniu mediacji karnych

Największe zainteresowanie mediatorów budziła konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

Wojciech Dudek, koordynator ds. postępowań mediacyjnych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Iwona Korzanowska, kierownik działu obsługi bezpośredniej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu

czwartek, 2 października 2014

III SALON MEDIATORA - 12 czerwca 2014 roku

Ugody mediacyjne nie mogą być zbyt kazuistyczne. Trzeba być elastycznym – apelowała do mediatorów sędzia Monika Ciemięga, wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu, podczas kolejnego Salonu Mediatora. Było to pierwsze spotkanie środowiska mediatorów w nowym miejscu – Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, dyrektor Izby, poprosiła przybyłych licznie na spotkanie mediatorów, by szczerze opowiedzieli, z czym mają największy problem przy prowadzeniu mediacji. Okazało się, że trudności sprawia przede wszystkim konstruowanie ugód. Tymczasem, jak przekonywały zaproszone na spotkanie, przedstawicielki środowiska sędziowskiego, to nic trudnego: przede wszystkim należy zadbać o interes stron i unikać drobiazgowości. A bywały ugody, w których mediatorzy w ramach Planu Opieki Wychowawczej wpisywali nawet… iż dziecko ma być wysadzane na nocnik co dwie godziny!

- Nie zawsze ugody, które do mnie trafiają, spełniają wszystkie warunki, ale to nie szkodzi. Najważniejsze jest to, że dzięki mediacji zmienia się sposób myślenia stron – podkreślała sędzia Monika Ciemięga.

Z kolei zastępca kuratora okręgowego Jadwiga Sawczuk zaapelowała do mediatorów, by z dużą ostrożnością wpisywali do ugód „kontakty z udziałem kuratora sądowego”. Jeśli sąd zatwierdzi taką ugodę, to rodzice będą musieli zapłacić za widzenie z dzieckiem każdorazowo 187 zł (płatne po połowie), co w przyszłości może rodzić problemy. Wicekurator okręgowa zaapelowała, aby nie wpisywać takich kontaktów w Wigilię i inne święta, gdyż kuratorzy także mają swoje życie osobiste, precyzyjnie określać godziny kontaktów z udziałem kuratora oraz starannie wybierać miejsce spotkań; nie może nim być np. basen.

Koordynator ds. mediacji sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego przeprowadziła krótkie warsztaty dotyczące konstruowania ugód w przedmiocie alimentów. Ustalono także, iż pożądana jest specjalizacja mediatorów – jeśli ktoś specjalizuje się np. w sprawach pracowniczych lub gospodarczych, powinien zamieścić taką informację w wykazie mediatorów przy swoim nazwisku.

Kolejny Salon Mediatora odbędzie się we wrześniu.