piątek, 16 stycznia 2015

VI Salon Mediatora – 15 stycznia 2015

Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator – powiedział sędzia Jarosław Benedyk, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, otwierając kolejny Salon Mediatora.  Gość specjalny salonu podkreślił, iż dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu mediatorów w Program Pilotażowy Sądu Okręgowego mediacji w sprawach rodzinnych „Mediacja: to nic nie kosztuje” udało się wydatnie zwiększyć liczbę spraw skierowanych do mediacji .

O ile w 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Opolu przeprowadzono 52 mediacje, to w 2014 roku spraw skierowanych do mediacji było już 76. Ważne jest także to, iż udało się przekonać do mediacji sędziów do tej pory niezbyt przekonanych do tej inicjatywy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że dobry klimat wokół mediacji tworzą także bezpłatne dyżury mediatorów, prowadzone w każdy poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Opolu.
W dalszej części dyskusji Ewa Kosowska-Korniak, specjalista ds. public relations Sądu Okręgowego w Opolu omówiła zatwierdzone 7 stycznia 2015 roku założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Zachętą do kierowania do mediacji, skierowaną do sędziów, ma być – według założeń projektu -  zasada, że czas, który poświęci sędzia na zainicjowanie mediacji oraz czas mediacji nie będzie wpływał negatywnie na ocenę pracy sędziego.
Uzgodniono, iż kolejny Salon Mediatora odbędzie się 12 marca o godzinie 16.00, a gośćmi będą sędziowie rodzinni: zwolennik mediacji oraz osoba nieprzekonana do tej idei. Zadaniem mediatorów będzie zachęcenie tej osoby do mediacji.

 Jarosław Benedyk, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, pochwalił mediatorów za ich zaangażowanie i profesjonalizm
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że dobry klimat wokół mediacji tworzą bezpłatne dyżury mediatorów i należy je kontynuować.