piątek, 13 października 2017

Salon Mediatora 26 września 2017
O tym, że warto zadbać o jednolite wysokie standardy usług mediacyjnych przekonywały mediator i adwokat Aneta Gibek-Wiśniewska oraz Barbara Kamińska, Prezes Fundacji Mediatio.

Zdarza się, że mediator próbuje łączyć prowadzenie mediacji z gotowaniem obiadu, co jest nieprofesjonalne i działa odstraszająco. Tymczasem powodzenie mediacji, jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów, zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów, a także dobrej współpracy mediatorów z sędziami i pracownikami sekretariatów, prawnikami, przedsiębiorcami, urzędnikami i innymi grupami zawodowymi. Dlatego Fundacja Mediatio stworzyła projekt, który zakłada zbudowanie na Opolszczyźnie profesjonalnej grupy zawodowej mediatorów, o wysokim poziomie kwalifikacji i etyki zawodowej. Wstępne założenia projektu zostały przedstawione mediatorom podczas Salonu, szczegóły będą prezentowane w trakcie indywidualnych spotkań z zainteresowanymi. Sam projekt wzbudził dużo emocji i ożywionej dyskusji.
Oprac.
Ewa Kosowska-Korniak