poniedziałek, 1 września 2014

Mediator Hanna Żełubowska, Opole, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Hanna Żełubowska
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: 603 792 891
Organizacja, na której liście figuruję: Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze