poniedziałek, 1 września 2014

Edyta Bednarska - Kolbiarz, Nysa, mediacje rodzinne, gospodarcze, karne i nieletnich

Imię i nazwisko mediatora: Edyta Bednarska - Kolbiarz
Powiat (miejsce zamieszkania): nyski
Numer telefonu komórkowego: -
Organizacja, na której liście figuruję: Opolski Ośrodek Mediacji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Opolu
Specjalność – max 3 specjalności:
1. Rodzinne 2. Gospodarcze 3. Karne i nieletnich