poniedziałek, 1 września 2014

Mediator Grażyna Górska, Oława, Mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Grażyna Górska
Powiat (miejsce zamieszkania): oławski
Numer telefonu komórkowego: 884 989 384
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze