poniedziałek, 22 września 2014

I SALON MEDIATORA – 27 stycznia 2014 roku

Konferencja naukowa „Mediacje a dobro dziecka”

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji "Mediacja a dobro dziecka", która odbyła się w Opolu w ramach kampanii społecznej Sądu Okręgowego w Opolu "Mediacja: to nic nie kosztuje", promującej program pilotażowy darmowych mediacji w sprawach rodzinnych.
Konferencja naukowa była zarazem uroczystą inauguracją Salonu Mediatora w Opolu, a rozpoczęła się premierowym pokazem spotu reklamowego na temat mediacji rodzinnej, wyprodukowanego przez TVP Opole (autorem zdjęć jest Jakub Olszewski) we współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi mediatorów.

    Mediacja to rozwiązanie skuteczne i tanie, które pozwala budować dojrzałe społeczeństwo -podkreśliła Anna Andrzejewska, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, otwierając opolską konferencję. - Dziękuję za program pilotażowy Sądu Okręgowego w Opolu, mam nadzieję, że jego efekty przejdą nasze oczekiwania.
    Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, autorka programu pilotażowego bezpłatnych mediacji w sprawach rodzinnych, podkreśliła, że w dzisiejszych uregulowaniach prawnych nie ma możliwości zwolnienia stron z wydatków na mediację, podczas gdy nie są to wydatki duże.
    Nasz program pilotażowy będzie trwać 6 miesięcy. Jeśli uda nam się w tym czasie wydać na mediację w sprawach rodzinnych kilka tysięcy złotych to będzie sukces, a to zaledwie mały promil w budżecie sądu. Brakuje decyzji politycznej, aby zmienić ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wielka szkoda, bo tam, gdzie w sprawach cywilnych brak porozumienia, tam cierpią dzieci - zauważyła Anna Korwin-Piotrowska.
    Trzeba unikać angażowania dziecka w sprawy sądowe i konieczności przesłuchania dziecka, to dla niego wielki stres i przeżycie - podkreśliła sędzia Bogna Witek z wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. - Wypracowanie ugody w wyniku mediacji jest dla dziecka najlepszym rozwiązaniem.
    Obecny na konferencji Doradca Ministra Sprawiedliwości Marcin Piechocki wyraził nadzieję, że międzyresortowy zespół ds. zmian w kodeksie cywilnym wypracuje rozwiązania, które zostaną przeniesione na sprawy rodzinne. – Wierzę, że to, co udało się osiągnąć w Opolu przeleje się na cały kraj, a sprawa mediacji nabierze szerszego kalibru – dodał Marcin Piechocki.
    To dobry program i trzeba go propagować – to z kolei opinia poseł PO Brygidy Kolendy-Łabuś, reprezentującej Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która pogratulowała opolskiemu sądowi odwagi we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań. Dodała, iż plakat promujący kampanię „Mediacja: to nic nie kosztuje” wisi w jej biurze poselskim.
    Podczas konferencji pojawił się pomysł przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości, aby wypunktować wszystkie niedoskonałości polskiego systemu prawnego w zakresie mediacji w materiałach pokonferencyjnych.


     W konferencji uczestniczyła Anna Andrzejewska, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny (trzecia od lewej)

Konferencja "Mediacja a dobro dziecka" przyciągnęła wielu uczestników
 Marcin Piechocki, Doradca Ministra Sprawiedliwości ma nadzieję, że rozwiazania opolskie przeleją się na cały kraj
 Mediacja: to nic nie kosztuje