poniedziałek, 1 września 2014

Antonina Dankowska - Powiat opolski - 1.prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2. prawo cywilne w tym gospodarcze 3. prawo rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Antonina Dankowska
Powiat (miejsce zamieszkania): Powiat opolski
Numer telefonu komórkowego:
Email:
Organizacja, na której liście figuruję: Bliżej
Specjalność – max 3 specjalności:
1.prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
2. prawo cywilne w tym gospodarcze
3. prawo rodzinne