poniedziałek, 1 września 2014

Mediator Elżbieta Kaliszan, powiat opolski, mediacje cywilne, karne, gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Elżbieta Kaliszan
Powiat (miejsce zamieszkania): Opolski
Numer telefonu komórkowego: - 601510786, e.kaliszan@gmail.com
Organizacja, na której liście figuruję: -
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Karne
3.Gospodarcze