poniedziałek, 1 września 2014

Mediator Dorota Fedorowska, powiat wrocławski, mediacje gospodarcze, cywilne, rodzinne

Imię i nazwisko mediatora: Dorota Fedorowska
Powiat (miejsce zamieszkania): wrocławski (Wrocław)
Numer telefonu komórkowego: 602 124 560
Organizacja, na której liście figuruję: Fundacja EDUCO www.fedorowska.pl
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze