poniedziałek, 1 września 2014

Mediator Dorota Kamieniecka, Wieluń, Mediacje Cywilne, Rodzinne, Gospodarcze

Imię i nazwisko mediatora: Dorota Kamieniecka
Powiat (miejsce zamieszkania): Wieluński
Numer telefonu komórkowego: 693 830 857
Organizacja, na której liście figuruję: Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych
Specjalność – max 3 specjalności:
1.Cywilne
2.Rodzinne
3.Gospodarcze