czwartek, 2 października 2014

III SALON MEDIATORA - 12 czerwca 2014 roku

Ugody mediacyjne nie mogą być zbyt kazuistyczne. Trzeba być elastycznym – apelowała do mediatorów sędzia Monika Ciemięga, wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu, podczas kolejnego Salonu Mediatora. Było to pierwsze spotkanie środowiska mediatorów w nowym miejscu – Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz, dyrektor Izby, poprosiła przybyłych licznie na spotkanie mediatorów, by szczerze opowiedzieli, z czym mają największy problem przy prowadzeniu mediacji. Okazało się, że trudności sprawia przede wszystkim konstruowanie ugód. Tymczasem, jak przekonywały zaproszone na spotkanie, przedstawicielki środowiska sędziowskiego, to nic trudnego: przede wszystkim należy zadbać o interes stron i unikać drobiazgowości. A bywały ugody, w których mediatorzy w ramach Planu Opieki Wychowawczej wpisywali nawet… iż dziecko ma być wysadzane na nocnik co dwie godziny!

- Nie zawsze ugody, które do mnie trafiają, spełniają wszystkie warunki, ale to nie szkodzi. Najważniejsze jest to, że dzięki mediacji zmienia się sposób myślenia stron – podkreślała sędzia Monika Ciemięga.

Z kolei zastępca kuratora okręgowego Jadwiga Sawczuk zaapelowała do mediatorów, by z dużą ostrożnością wpisywali do ugód „kontakty z udziałem kuratora sądowego”. Jeśli sąd zatwierdzi taką ugodę, to rodzice będą musieli zapłacić za widzenie z dzieckiem każdorazowo 187 zł (płatne po połowie), co w przyszłości może rodzić problemy. Wicekurator okręgowa zaapelowała, aby nie wpisywać takich kontaktów w Wigilię i inne święta, gdyż kuratorzy także mają swoje życie osobiste, precyzyjnie określać godziny kontaktów z udziałem kuratora oraz starannie wybierać miejsce spotkań; nie może nim być np. basen.

Koordynator ds. mediacji sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego przeprowadziła krótkie warsztaty dotyczące konstruowania ugód w przedmiocie alimentów. Ustalono także, iż pożądana jest specjalizacja mediatorów – jeśli ktoś specjalizuje się np. w sprawach pracowniczych lub gospodarczych, powinien zamieścić taką informację w wykazie mediatorów przy swoim nazwisku.

Kolejny Salon Mediatora odbędzie się we wrześniu.