poniedziałek, 20 października 2014

Kim jesteśmy

Salon mediatora to inicjatywa, polegająca na cyklicznych spotkaniach mediatorów sądowych oraz osób, którym bliska jest idea mediacji.

Pomysł został zaczerpnięty z Gdańska, przy pełnej aprobacie i wsparciu gdańskich mediatorów, autorów pierwszego Salonu Mediatora w Polsce. My stworzyliśmy Salon Mediatora po swojemu - po opolsku.

Spotykamy się cyklicznie od roku, prowadzimy dyżury mediatorów w Sadzie Okręgowym w Opolu. Napisaliśmy - jako grupa nieformalna - projekt „Salon Mediatora Opole” i zrealizowaliśmy go ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich („Kierunek FIO”). Grupę nieformalną tworzą osoby, reprezentujące różne instytucje:  Sąd Okręgowy w Opolu, Izbę Rzemieślniczą w Opolu, Fundację Pomocy Pokrzywdzonym VICTIM, poszczególne stowarzyszenia zrzeszające mediatorów. Wspólnym mianownikiem jest zaangażowanie w promocję mediacji. Patronem naszych działań jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Bezpośredni beneficjenci projektu to grupa 40 mediatorów - uczestników warsztatów psychologicznych „Opór w mediacji”, dla których napisany i wydany został „Poradnik Mediatora” z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi mediacji.

W ramach projektu powstała strona internetowa www.salonmediatora.com.pl z wyszukiwarką mediatorów  sądowych – użyteczne narzędzie dla osób chcących skorzystać z usług mediatorów, t.j. dla sędziów, prokuratorów i osób zainteresowanych mediacją pozasądową.

Salon mediatora jest otwarty dla wszystkich mediatorów sądowych, o ile spełniają kryteria określone w Regulaminie Salonu Mediatora Opole.

Kontakt: salonmediatoraopole@gmail.com

Salon Mediatora Opole