poniedziałek, 6 października 2014

IV Salon Mediatora – 11 września 2014

Frekwencja wyjątkowo dopisała z uwagi na zaproszonych gości Salonu i poruszaną problematykę.  W związku z licznymi pytaniami mediatorów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, dotyczącymi rozliczeń podatkowych, wystawiania rachunków i zawierania umów o prowadzenie mediacji pozasądowej zaproszono Iwonę Korzanowską, kierownika działu obsługi bezpośredniej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu. Pani kierownik udzieliła mediatorom cennych wskazówek, cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania oraz, co niezmiernie istotne, opracowała zasady opodatkowania mediatorów w formie pisemnej. Zostały one zamieszczone w „Poradniku mediatora”, wydanym w ramach projektu „Salon Mediatora Opole” (zakładka „Efekty naszego projektu”).

Bardzo ciekawe było także wystąpienie drugiego gościa Salonu – prokuratora Wojciecha Dudka, koordynatora ds. mediacji w opolskiej prokuraturze, niezwykle oddanego idei mediacji karnych. Prokurator mówił m.in. o tym, jak ważna dla sprawności postępowania przygotowawczego jest dobra komunikacja między mediatorem, do którego skierowano sprawę, a prokuratorem. Podkreślił również, jak bardzo potrzebne są osoby figurujące w wykazie osób godnych zaufania do prowadzenia postepowania mediacyjnego w sprawach karnych, zamieszkujące na terenie działania danej prokuratury rejonowej. Niezmiernie ułatwia to sprawne i szybkie poprowadzenie mediacji karnej.    

Spotkanie było okazją do przedyskutowania barier we wprowadzaniu mediacji karnych

Największe zainteresowanie mediatorów budziła konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

Wojciech Dudek, koordynator ds. postępowań mediacyjnych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Iwona Korzanowska, kierownik działu obsługi bezpośredniej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu