poniedziałek, 10 października 2016

Salon Mediatora 9 czerwca 2016

Dlaczego sąd nie zamieszcza w postanowieniach o skierowaniu do mediacji adresów mailowych i telefonów stron? Powód jest banalny: bo ich najczęściej nie zna😞Dlaczego nie zna? Pozew musi zawierać informację, czy strony próbowały polubownie rozwiązać spór, ale nie ma obowiązku zamieszczania w nim innych danych identyfikacyjnych niż imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. To jedna z przeszkód w popularyzacji mediacji, o których dyskutowano podczas ostatniego Salonu Mediatora. Gośćmi Salonu były sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu oraz sędzia Monika Ciemięga, wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu.